Kitabu cha mafundisho ya haki na uongozi wa wanawake – 2006